Den norske finansnæringen trykker ISO-standard til sitt bryst

7. juni samlet den norske bank- og finansnæringen seg til en fagdag om innføringen av den internasjonale meldingsstandarden for betalingsformidling ISO 20022.

Fra 31. oktober 2016, den såkalte SEPA End Date, er alle EØS-land utenfor eurosonen pålagt bruke denne standarden for transaksjoner i euro.

Hentet fra Standardiseringen i Norge.
 

Les hele artikkelen her.

Gi karakter  -----


Ny betalingsstandard for økonomiske transaksjoner

31. oktober 2016 innføres den nye betalingsstandarden ISO 20022 for økonomiske transaksjoner. I dette arbeidet samarbeider Bluegarden tett med Bankenes Standardiseringskontor (BSK) og bankene i utviklingen av det nye filformatet

Bluegarden er godt i gang med utviklingen av ny betalingsstandard, og det nye filformatet vil bli innført for alle kunder. Dette er i tråd med bankenes og BSKs målsetning om kun en betalingsstandard (ISO20022).

Du kan lese mer om nytt filformat for betalinger (ISO20022 her

Hva innebærer endringen for deg?

Når Bluegarden innfører ny betalingsstandard, vil eksisterende formater (Telepay, Edifact,TilBBS, mfl.) bli faset ut, og vi vil migrere kunder over på ny betalingsstandard.


Gi karakter  -----


A-ordningen innfører bøter for feil i rapporteringen fra august 2016.

Etatenes fellesforvaltning (EFF) varsler i sitt Nyhetsbrev for april og mai at det innføres bøter dersom det er feil i a-meldingen.

I første rekke vil dette være tvangsmulkter om åpne arbeidsforhold ikke blir rapportert, og om det rapporteres ugyldig inntekt. Tvangsmulkten vil ligge på maks 102,50 per inntektsmottaker per dag.

Les mer om EFFs reaksjoner her

Gi karakter  -----


Trekkfritak av forskuddsskatt kan velges gjennomført i november eller desember fra inntektsåret 2016.

Endring i Skattebetalingsforskriften § 5-7-2 gir fra inntektsåret 2016 adgang til at arbeidsgiver kan velge fritt om trekkfritak av forskuddstrekk for 2 uker kan gjennomføres i november eller i desember.

Ta kontakt med Bluegarden om rutinene for beregning av halv skatt skal endres i din virksomhet.

Gi karakter  -----


Grunnbeløpet i folketrygden er endret med virkning fra 1. mai 2016.

Grunnbeløpet er fastsatt til 92 576 kroner med virkning fra 1. mai 2016.

Dette er en økning på 2 508 kroner. Grunnbeløpet er oppdatert i Bluegarden Lønn og Formula ASP. Gi karakter  -----

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  Neste 
Om bloggen

Bluegarden kan lønn og personal. Hos oss får du både rådgivning, programvare og praktisk hjelp. Vi har 30 års erfaring med lønn og personal.Emner
Velg år
  • Bookmark and Share
|New-|Bluegarden: blogg om lønn og personal
|old-Bluegarden: blogg om lønn og personal|
Real Time Web Analytics