NAV melder at fra 29.09.16 kan arbeidstakere levere sykmelding digitalt til arbeidsgiver via Altinn

Framover vil stadig flere sykmeldte kunne motta sykmeldingen sin på nav.no. Når sykmeldingen er skrevet og sendt på vanlig måte av legen, vil den sykmeldte motta en SMS eller e-post med beskjed om at sykmeldingen ligger på Ditt NAV og en oppfordring om å logge seg på nav.no.

Innlogget på Ditt NAV kan den sykmeldte sende sykmeldingen, del C, til arbeidsgiver. Daglig leder for bedriften og de som leder har gitt tilgang finner sykmeldingen i innboksen hos Altinn. 
Del D må fortsatt sendes arbeidsgiver på papir som tidligere.Gi karakter  -----


NAV melder på sine sider om Endringer i rapportene K27 og K37

Fra 26. november 2016 blir det endringer i den månedlige oppgjørslisten/oppgjørsrapporten (K27) som sendes til arbeidsgiverne via Altinn,
og for oppgjørslisten (K37) som benyttes etter hovedberegningen av refusjon av feriepenger i mai. I tillegg blir det endringer i kodeverdier.

Bluegarden er i gang med å analysere konsekvensene endringene vil ha for vår refusjonsløsning og planlegger at endringer vil være implementert i løsningen innen fristen.

Endringene vil påvirke rapporteringen av refusjoner til arbeidsgivere fra november 2016.
Det vil komme to rapporter for refusjoner i november 2016, den eksisterende som gjelder refusjoner frem til 26.11.16, og den nye som vil gjelde for refusjonene etter 26.11.16.

Les hele saken fra NAV her


Gi karakter  -----


A-meldingen

Etatenes fellesforvaltning (EFF) varsler i sitt Nyhetsbrev for september at det er viktigere enn noen gang å opparbeide gode rutiner og å overholde innleveringsfristen for a-meldingen.

Alle som ikke har levert a-melding for mai og utover har fortsatt mulighet til å sende inn a-melding og unngå tvangs-mulkt.


Les hele saken her

Gi karakter  -----


Den norske finansnæringen trykker ISO-standard til sitt bryst

7. juni samlet den norske bank- og finansnæringen seg til en fagdag om innføringen av den internasjonale meldingsstandarden for betalingsformidling ISO 20022.

Fra 31. oktober 2016, den såkalte SEPA End Date, er alle EØS-land utenfor eurosonen pålagt bruke denne standarden for transaksjoner i euro.

Hentet fra Standardiseringen i Norge.
 

Les hele artikkelen her.

Gi karakter  -----


Ny betalingsstandard for økonomiske transaksjoner

31. oktober 2016 innføres den nye betalingsstandarden ISO 20022 for økonomiske transaksjoner. I dette arbeidet samarbeider Bluegarden tett med Bankenes Standardiseringskontor (BSK) og bankene i utviklingen av det nye filformatet

Bluegarden er godt i gang med utviklingen av ny betalingsstandard, og det nye filformatet vil bli innført for alle kunder. Dette er i tråd med bankenes og BSKs målsetning om kun en betalingsstandard (ISO20022).

Du kan lese mer om nytt filformat for betalinger (ISO20022 her

Hva innebærer endringen for deg?

Når Bluegarden innfører ny betalingsstandard, vil eksisterende formater (Telepay, Edifact,TilBBS, mfl.) bli faset ut, og vi vil migrere kunder over på ny betalingsstandard.


Gi karakter  -----

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  Neste 
Om bloggen

Bluegarden kan lønn og personal. Hos oss får du både rådgivning, programvare og praktisk hjelp. Vi har 30 års erfaring med lønn og personal.Emner
Velg år
  • Bookmark and Share
|New-|Bluegarden: blogg om lønn og personal
|old-Bluegarden: blogg om lønn og personal|
Real Time Web Analytics